Haiphong Tourism

Categories

People and architecture have intimate relationships with each other. Intellectual, creative talent of people have created structures - art. On the other hand, the product architecture reflects the cultural conception of life, the universe and respond to the challenges of human nature.... View more

Cụm đền chùa Thái Bình

65 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

Cụm đền chùa Thái Bình: Chùa Thái Bình (xã Trấn Dương) tên chữ là Thái Bình tự, tương truyền được xây dựng thời nhà Mạc do chính Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cắm đất dựng lên. Đền Thái thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Đền chùa Thái Bình phản ánh đời sống văn hoá tinh thần của cư dân địa phương gắn liền với quá trình khai phá lập làng của vùng cửa sông được mở ra từ kỷ nguyên độc lập của quốc gia phong kiến Việt Nam thời Lý Trần. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di vật tiêu biểu của nền mỹ thuật thời Nguyễn. Không chỉ thế, cụm di tích còn gắn với những giai đoạn oanh liệt của lịch sử đấu tranh cách mạng. Cách Hải Phòng gần 40 km về phía Nam, với vị thế độc đáo, đền chùa Thái Bình là nơi để du khách tìm đến sự tĩnh tại thanh thản, đồng thời thưởng thức thiên nhiên. Ngày giỗ Tổ của chùa tổ chức vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, đền mở hội vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm.


Contact Information

Address: 65 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Phone: 0313 569 600
Email: info@haiphongtuorism.gov.vn
Website: www.dulichhaiphong.gov.vn
Also you like:

Send reques to Haiphong Tourism


Content:

Send one copy to me in email Send

Disclaimer
All information available on this web site concerning products and services is provided by the suppliers of those goods and services. Because information is liable to change from time to time you should not rely on the information on this web site but should check the accuracy of the information with the relevant supplier. Haiphong Tourism is not responsible or liable for any claims arising in relation to information supplied to it.

You have already had an account? Please or to send request.

Advertising banner

706 x 90