Haiphong Tourism

Quận Đồ Sơn

Attractions ở Quận Đồ Sơn
Show 1 - 1 of 1 Attractions
Khu du lịch Đồ Sơn

Khu du lịch Đồ Sơn

  Trong phần đất liền. chỉ cách  Hải Phòng 20 km về ph ía Đông nam là khu du lịch thuộc bán đảo Đồ Sơn, mảnh đất của huyền thoại cả trong...

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hải Phòng
Show 1 - 1 of 1 Attractions

Advertising banner

706 x 90