Haiphong Tourism

Welcome to Hai Phong experiences site

As a beta site, content, design and site functionality will continue to evolve and improve. Three key features of this new site are:

 • Articles

  Articles

  Read articles about exciting activities - actual Hai Phong adventures you can experience for yourself.

 • Community

  Community

  There's an entire community contributing rich articles and telling amazing Hai Phong stories. Anyone can join in!

 • Tags

  Tags

  Articles are organised by tags. Tags are keywords that you can click on to find content that interests you.

Trải nghiệm Hải Phòng

Bản đồ Hải Phòng

Read and understand the article the reader's experience, thereby accumulating more experience and knowledge to better serve for your next vacation.

 • Danh lam thắng cảnh

  Danh lam thắng cảnh

  7 articles

  Những ngày tháng năm nay… Dẫu vẫn biết tháng Năm, ở đâu cũng tháng Năm; và hoa phượng, nhiều nơi...

 • Văn hóa nghệ thuật

  Văn hóa nghệ thuật

  4 articles

  Có một Hải PhòngNếu quên bẵng cái màu thắm đỏHoa phượng như rước đuốc dọc phố phườngNếu quên bãng...

 • Mua sắm - Ẩm thực

  Mua sắm - Ẩm thực

  4 articles

  Chợ sớm đầu năm Cũng là một chợ rau quả đầu mối thường thấy ở các đô thị lớn, nhưng  chợ đêm Tam Bạc (họp...

Read more

Discover a different area of Hai Phong city. Check out articles from people who came and the people here.

VB TN TL DS AL HB KA AD CH CB KT DK HA LC NQ